Najčešće pogreške kandidata za vozača na vozačkom ispitu iz predmeta Upravljanje vozilom

Provjera prometnih uvjeta

– vjerojatno najčešća pogreška kandidata

– provjera se sastoji od pogleda u unutarnji retrovizor, vanjski retrovizor i okreta glave – provjere mrtvog kuta

– morate provjeriti prometne uvjete prije izvođenja bilo koje radnje vozilom

Oduzimanje prednosti

– prekasno uočavanje vozila

– kriva procjena

– kada vozilo koje je u prednosti uspori zbog vašeg vozila smatra se da ste mu oduzeli prednost

Gašenje vozila

– najčešći je razlog gašenja vozila kretanje u krivoj brzini

– prilikom dizanja papučice spojke nedovoljno zadržavanje papučice u momentu prijenosa sile

– nedovoljno gasa – nedovoljno snage

Doticaj rubnog kamena (rizola)

– prilikom desnog skretanja zadnji kotači rade manji luk nego prvi – doticaj rubnog kamena zadnjim desnim kotačem

– prilikom parkiranja

– prilikom polukružnog okretanja uz pomoć desne bočne ulice – potrebno je spustiti desni vanjski retrovizor i kontrolirati udaljenost zadnjeg desnog kotača i rubnog kamena

Nepoštivanje semafora

– prekasno uočavanje

– intenzivno kočenje

– prelazak zaustavne crte

– neuočavanje dopunske zelene strelice

– na dopunskoj zelenoj strelici neprovjeravanje prometnih uvjeta

– negledanje semafora do kraja

Nepoštivanje prometnog znaka

– nepotpuno zaustavljanje vozila na znaku stop

– neuočavanje prometnog znaka

– vožnja u zabranjeni smjer

– neprovjeravanje prometnih uvjeta na znaku trokut

Parkiranje

– neprovjeravanje prometnih uvjeta

– prilikom vožnje unazad negledanje unazad

– nasilan ulazak u parkirno mjesto – nestajanje kada je vozilo preblizu drugog vozila

– doticaj rubnog kamena

– prilikom izlaska iz parkirališnog mjesta vožnjom unazad negledanje prednjeg kraja vozila – prednji kraj vozila preblizu lijevom parkiranom vozilu

Bočni razmak

– prilikom prolaska – zaobilaženja parkiranih vozila sa desne strane nedovoljna udaljenost do vozila – preporuka: vozila zaobilaziti na udaljenosti otvorenih vrata

– prilikom zaobilaženja pješaka premala udaljenost

Neprilagođena brzina

– potrebno je brzinu vožnje prilagoditi prometnoj situaciji, vremenskim uvjetima, stanju kolnika, vozilu i svojim vozačkim mogućnostima

– prilikom skretanja

– prilikom parkiranja

– prilikom polukružnog okretanja

Kočenje

– iznenadno

– preintenzivno

– prekasno

Skretanje u pogrešnu prometnu traku

– na raskrižju kada dvije prometne trake skreću u dvije prometne trake potrebno je nastaviti skretanje svojom prometnom trakom

Nepropuštanje pješaka

– prekasno uočavanje pješaka

– neuočavanje pješaka

– nekorektan odnos prema pješacima

Puna crta

– najčešće prilikom prestrojavanja

Prekasno reagiranje

– na pogreške drugih sudionika u prometu

Neprovjeravanje glavne desne bočne ceste

– na raskrižju cesta iste važnosti neprovjeravanje glavne desne bočne ceste

Vozačke dozvole i novosti

Svaki vozač mora ju imati uza se prije ulaska u vozilo. Najveću promjenu doživjela je 2013. godine kad su se počele izdavati plastificirane vozačke dozvole slične osobnim iskaznicama.

Ako kojim slučajem još uvijek imate papirnatu nema razloga za brigu, jer one vrijede do 19. siječnja 2033., kada će ih se morati zamijeniti novima. Godine 2004. MUP RH je prestao izdavati takozvane doživotne vozačke dozvole, a iako tada nismo bili dio Europske unije preuzeta je njezina praksa pa su se počele izdavati vozačke dozvole s rokom valjanosti 10 godina.

Valja pripaziti na to da ako posjedujete papirnatu vozačku, mora biti čitka, ne smije biti jako oštećena, a fotografija se mora podudarati s vašim trenutnim izgledom, u protivnome možete imati problema. Ako policijski službenik utvrdi da je vozačka neispravna teretit će vas za nenošenje dokumenta, a za taj je prekršaj propisana novčana kazna 300 kuna. Ako ste pak vozačku zaboravili produljiti platit ćete kaznu 1000 kuna ili ‘na licu mjesta’ 500 kuna.

Da bi se hrvatskim građanima smanjila muka pribavljanja plastificirane kartice, godine 2017. uvedena je velika novost kojom je pomoću biometrijske osobne iskaznice moguće predati zahtjev za izdavanje vozačke dozvole. A kako? Elektroničkim putem kroz sustav e-Građani, pod izbornikom ‘Promet i vozila, e-Zahtjev za izdavanje vozačke dozvole’, moguće je izbjeći nepotrebnu birokraciju i odlazak u prostorije MUP-a.

No postoje određena ograničenja, a to su da te opcije vrijede samo za izdavanje prve dozvole po redovnome postupku, uz predočenje uvjerenja o položenom vozačkom ispitu, ali i za zamjenu obrasca hrvatske vozačke dozvole zbog oštećenja, produljenja, upisivanja ili brisanja stavki. Redovni postupak traje do 30 radnih dana i košta 166 kuna, ubrzani do 3 radna dana i stoji 215 kuna, a za žurni treba platiti 465 kuna, a vozačka je gotova u roku 24 sata. Opcije e-Građani ne vrijedi za zamjene ako je vozačka dozvola ukradena, izgubljena ili pak želite zamijeniti vozačku izdanu unutar ili izvan granica EU-a.

Međunarodne vozačke dozvole potrebne su za neke zemlje koje nisu članice Europske unije, a nalaze se u Europi. Naprimjer, potrebna je za vožnju po Rusiji. Moguće ju je dobiti u prostorijama HAK-a diljem Hrvatske. Treba ponijeti važeću hrvatsku dozvolu, dvije fotografije (35 x 45 mm) te osobnu iskaznicu ili putovnicu. Cijeli postupak traje nekoliko minuta i košta 170 kuna. Vozačka vrijedi maksimalno tri godine ili do isteka valjanosti hrvatske vozačke.

Uskršnja čestitka

Uskrsnog smo zeku poslali do Vas, valjda je uspio doći u pravi čas. Šaljemo po njemu zdravlje, ljubav, sreću i čestitamo Vam Uskrs od svih nas. Dragim našim vozačicama i vozačima, kao i onima koji će to tek postati od srca želimo sretan Uskrs! Da nam budete zdravi, sretni, također, želimo Vam puno osobnog i poslovnog uspjeha. Sretan Vam Uskrs od Autoškole Peta Brzina. 

Prednost na križanju

1.) Na raskrižju cesta iste važnosti ili u susretu s drugim vozilom vozač je dužan propustit vozilo koje nailazi s njegove desne strane.

2.) Vozač vozila koji skreće ulijevo dužan je propustiti vozilo koje, dolazeći iz suprotnog smjera , zadržava smjer svog kretanja ili skreće udesno, osim ako postavljenim prometnim znakom nije drukčije određeno.

3.) Iznimno, od odredaba stavka1. i 2. ovog članka na raskrižju ili pri susretu s vozilom koje se kreće po tračnicama vozač je dužan propustiti takvo vozilo bez obzira s koje strane dolazi, osim ako postavljenim prometnim znakom nije drukčije određeno.

4.) Vozač koji ulazi vozilom na cestu koja je prometnim znakom označena kao cesta s prednošću prolaska dužan je propustiti sva vozila koja se kreću tom cestom.

5.) Vozač je dužan propustiti sva vozila koja se kreću cestom na koju ulazi i kada ta cesta nije prometnim znakom označena kao cesta s prednošću prolaska, ako vozilom ulazi sa ceste bez suvremenog kolničkog zastora na cestu sa suvremenim kolničkim zastorom.

6.) Vozač koji pri skretanju presijeca biciklističku stazu ili traku koja se pruža uzduž kolnika kojim se kreće, dužan je propustiti bicikle koji se kreću po biciklističkoj stazi ili traci u istom ili suprotnom smjeru.

Ako vozač ne poštuje pravila prednosti prolaska na raskrižju kazna je 2000 kn i tri negativna prekršajna boda.

Promet na raskrižju

Vozač koji se približava raskrižju mora voziti s povećanim oprezom koji odgovara prometnim uvjetima na raskrižju. Vozač je dužan na dovoljnoj udaljenosti pred raskrižjem vozilom zauzeti položaj na onoj prometnoj traci kojom mora proći kroz raskrižje.

Prometna svjetla

Na raskrižju i drugom mjestu na kojem se upravlja prometom uređajima za davanje znakova prometnim svjetlima (semaforima ili drugim uređajima), prometna svjetla za sudionike u prometu znače:

Crveno svjetlo na semaforu

crveno svjetlo – zabranu prolaska

Zeleno svetlo na semaforu

zeleno svjetlo – slobodan prolazak

Žuto svetlo na semaforu

žuto svjetlo – upaljeno samostalno,

znači da vozilo ne smije prijeći crtu zaustavljanja niti smije ući u raskrižje, ako se u trenutku kad se žuto svjetlo pojavi, nalazi na takvoj udaljenosti od prometnog svjetla da se može na siguran način zaustaviti

Žuto svjettlo upaljeno istovremeno sa crvenim na semaforu

Žuto svjetlo upaljeno istovremeno sa crvenim svjetlom

označava skoru promjenu svjetla i pojavu zelenog svjetla, ali ne mijenja zabranu prolaska koja je dana crvenim svjetlom


Žuto treptavo svjetlo obvezuje sve sudionike u prometu da se kreću uz povećani oprez
Zeleno treptavo svjetlo služi za upozorenje sudionika u prometu na skori prestanak slobodnog prolaska i na pojavu žutog, odnosno crvenog svjetla
Nezaustavljanje vozača motornog vozila ako je upaljeno crveno svjetlo kažnjava se od 2000 kn do 5000 kn i sa dva negativna prekršajna boda.

Skretanje udesno uz desni rub

Skretanje udesno uz desni rub

Skretanje ulijevo uz središnju crtu

Skretanje ulijevo uz središnju crtu

Neispravan položaj vozila u traci prilikom vožnje ravno

Neispravan položaj vozila u traci prilikom vožnje ravno

Lijevi skretač nema prednost

Lijevi skretač nema prednost

Pravilo desnoga

Pravilo desnoga

Pravilo desnoga

Pravilo desnoga

Pravilo desnoga

Pravilo desnoga

Vozilo koje nema nikoga sa desne strane ide prvo

Vozilo koje nema nikoga sa desne strane ide prvo

Nema prednosti jer vozila nemaju dodirnih točaka

Nema prednosti jer vozila nemaju dodirnih točaka

Vozilo koje nema nikoga sa desne strane ide prvo

Vozilo koje nema nikoga sa desne strane ide prvo

Vozilo koje nema nikoga sa desne strane ide prvo ali  prvo mora propustiti vozilo koje se kreće ravno

Vozilo koje nema nikoga sa desne strane ide prvo ali prvo mora propustiti vozilo koje se kreće ravno

Cesta sa prednošću prolaska

Cesta sa prednošću prolaska

Vozila u skretanju su na cesti sa prednošću prolaska

Vozila u skretanju su na cesti sa prednošću prolaska

Vozilo koje skreće ulijevo i vozilo koje ide ravno su na glavnoj cesti, lijevi skretač mora propustiti vozilo koje se kreće ravno

Vozilo koje skreće ulijevo i vozilo koje ide ravno su na glavnoj cesti, lijevi skretač mora propustiti vozilo koje se kreće ravno

Vozila koja nemaju znak trokut idu prva

Vozila koja nemaju znak trokut idu prva

Vozilo koje je na cesti sa prednošću prolaska, a sa desne je stane ide prvo

Vozilo koje je na cesti sa prednošću prolaska, a sa desne je stane ide prvo

Vozilo koje je na cesti sa prednošću prolaska, a sa desne je stane ide prvo

Vozilo koje je na cesti sa prednošću prolaska, a sa desne je stane ide prvo

Vozilo koje je na cesti sa prednošću prolaska, a sa desne je stane ide prvo

Vozilo koje je na cesti sa prednošću prolaska, a sa desne je stane ide prvo

Vozilo koje je na cesti sa prednošću prolaska ide prvo

Vozilo koje je na cesti sa prednošću prolaska ide prvo

Vozilo koje je na cesti sa prednošću prolaska, a sa desne je stane ide prvo

Vozilo koje je na cesti sa prednošću prolaska, a sa desne je stane ide prvo

Vozila koja su na cesti sa prednošću prolaska idu prva, nemaju dodirnih točaka

Vozila koja su na cesti sa prednošću prolaska idu prva, nemaju dodirnih točaka

Vozilo koje je na cesti sa prednošću prolaska, a sa desne je stane ide prvo

Vozilo koje je na cesti sa prednošću prolaska, a sa desne je stane ide prvo

Vozilo koje je na cesti sa prednošću prolaska, a sa desne je stane ide prvo

Vozilo koje je na cesti sa prednošću prolaska, a sa desne je stane ide prvo

Lijevi skretač nema prednost

Lijevi skretač nema prednost

Vozilom ne smijete ući u raskrižje bez obzira na zeleno svijetlo ako biste time mogli ometati druga vozila

Vozilom ne smijete ući u raskrižje bez obzira na zeleno svijetlo ako biste time mogli ometati druga vozila

Vozač koji je u raskrižje ušao na zeleno svjetlo mora napustiti raskrižje i morate mu to omogućiti

Vozač koji je u raskrižje ušao na zeleno svjetlo mora napustiti raskrižje i morate mu to omogućiti

Točka dodira dva vozila

Točka dodira dva vozila

Prednost imaju pješaci koji se kreću pješačkim prijelazom

Prednost imaju pješaci koji se kreću pješačkim prijelazom

Prednost ima biciklista koji vozi biciklističkom stazom

Prednost ima biciklista koji vozi biciklističkom stazom

Biciklista ima znak trokut i nema prednost

Biciklista ima znak trokut i nema prednost

Autobus ima prednost jer vozi ravno

Autobus ima prednost jer vozi ravno

Etičnost prilikom skretanja, svako vozilo skreće u prvu traku

Etičnost prilikom skretanja, svako vozilo skreće u prvu traku.

(Izvor: Instruktor vožnje)

Bonton za vozače

Lijepo ponašanje za volanom ne znači nužno samo pridržavanje pravila, već znači da smo mi svojim primjerom uzor drugim vozačima. Potrebno je pokazati da ste pristojan vozač kako bi i se i drugi mogli ogledati na Vaš primjer. Za Vas donosimo bonton za vozače koji na jedan simpatičan način donosi pregled kako bi se svaki vozač trebao ponašati kada dobije svoju vozačku dozvolu.

Bonton za vozače možete naći ovdje.

(Izvor: Hrvatski savez udruga tjelesnih invalida)

🐰🚘USKRŠNJA PONUDA🚘🐰

Drage naše buduće vozačice i vozači!AutoškolaPetaBrzinarzina za Vas je pripremila odličnu uskršnju ponudu 😀
Cijena predavanja sada je 500kn, umjesto 750kn, ali to nije sve 😀
Za sve naše buduće vozačice i vozače koji upišu autoškolu tijekom 4. mjeseca poklanjamo dva dodatna sata vožnje! 🚘🚘
Predavanja će se održavati u dva turnusa: ujutro i popodne 🙂
Ponuda traje do kraja četvrtog mjeseca!
Požurite ugrabiti 🎁 svoju priliku 🍀 na vrijeme 🙂 👊

Opširnije🐰🚘USKRŠNJA PONUDA🚘🐰

Pitanja iz prve pomoći – I. dio

1.Kako osigurati mjesto prometne nezgode?

-sigurnosni trokut na udaljenosti 100m + pri ograničenoj vidljivosti-svijetlo

-isključiti motor, izvaditi kontakt ključ ili skinuti priključak akumulatora

-zakočiti vozilo ili postaviti prikladan predmet pod kotač

-iz eventualno zapaljenog vozila najprije osloboditi putnike

2.Značenje i pravila pružanja prve pomoći!

Brza pomoć koja se ukazuje ozljeđenome na mjestu nesreće

-ne stvarati paniku

-pridržavati se principa «prije svega ne štetiti»

-ne činiti više nego što se očekuje

-«ne dopustiti pristup znatiželjnim promatračima»

3.Gdje i kako obaviti prvi orijentacijski pregled unesrećenog?

-u vozilu, osim izuzetno nakon izvlačenja iz vozila

-treba uočiti da li je u besvjesnom stanju i guši se, da li diše, da li snažno krvari, i ima li ozljeđenu kralježnicu

4.Nabrojite sadržaj kutije za prvu pomoć i njezinu namjenu!

-2x individualni prvi zavoj -pokrivanje otvorenih ozljeda i opeklina

-Kaliko zavoj -pričvršćivanje sterilne gaze ,komprese

-Sterilna gaza -pokrivanje otvorenih ozljeda i opeklina

-Sterilna kompresa -pokrivanje otvorenih rana i opeklina

-Hansaplast -pokrivanje sitnih površinskih ozljeda

-Ljepljivi flaster -pričvršćivanje gaze i komprese za kožu

-Trokutni rubac -imobilizacija, podvezivanje, previjanje

-Ziherica -učvršćivanje kraja zavoja pri imobilizaciji

-Žilet -paranje odjeće

-Najlonska vrećica -amputirani dijelovi, prodorne rane prsnog koša

-škare s tupim vrhom

-pvc rukavice za jednokratnu upotrebu

-aluplast-zavoj za opekline

5.Koja su standardna sredstva za pružanje prve pomoći?

-sredstva iz kutije prve pomoći

6.Nabrojite priručna sredstva za pružanje prve pomoći!

-prometni trokut -šal

-pumpa -kravata

-kišobran -rubac

-daska -remen

7.Kako postupiti s ozljeđenim osobama u vozilu?

-ako se guši omogućiti prohodnost dišnih puteva

-ako jako krvari, zaustaviti krvarenje

-ako ne diše započeti s umjetnim disanjem

8.Navedite redoslijed pružanja prve pomoći kod unesrećenog u prometnoj nezgodi!

-neodgodiva pomoć

-izvlačenje iz vozila

-detaljan pregled i potrebna pomoć, pripreme za transport

9.Nabrojite sigurne i nesigurne znakove smrti!

SIGURNI

– mačje oko

-mrtvačke pjege

-mlohavost -težina ozljeda – nespojivih sa životom

-ukočenost zglobova

NESIGURNI

-prestanak disanja i rada srca

10.Kako ukloniti odjeću s određenog dijela tijela?

-odjeća se skida samo u slučajevima kada je to prijeko potrebno

-odjeća se ne smije nepotrebno oštetiti,

-nepromišljen postupak za vrijeme skidanja odjeće može pogoršati postojeće ozljede

-Kaput se skida sa zdrave pa s ozljeđene ruke

-odjeća se para po šavovima

-nagorena odjeća se obrezuje oko opekline

11.Kako postupiti s ozljeđenim osobama u naseljenim, a kako izvan naseljenog mjesta?

-pružiti neodgodivu pomoć i pozvati hitnu pomoć 94 i policiju 92

-u naselju sve ostalo prepustiti stručnom osoblju hitne pomoći

-izvan, ako hitna pomoć ne može stići ili ju ne možemo pozvati ozljeđene moramo pripremiti za transport i transportirati u bolnicu

12.Kako prepoznati da li je unesrećeni bez svijesti?

-ako ne reagira na zbivanja u okolini i ne odgovara na pitanja, ali diše i srce mu radi

-mišići tijela omlohave, ostaju bez tonusa-napetosti

-nestaju zaštitni refleksi kašljanja i gutanja

13.Koji su najčešći uzroci gubitka svijesti?

-ozljeda glave, otrovanje ispušnim plinovima, toplinski udar, udar električne energije, groma, utapanje

14.Koji je najčešći uzrok smrti kod onesviještenih osoba?

-gušenje

15.Kako prepoznati da se onesviještena osoba guši?

-ne diše i koža dobiva plavičastu boju

16.Zbog čega se najčešće guši ozljeđeni koji je bez svijesti?

-mlohavi jezik pada u ždrijelo a korijen jezika zatvara dušnik

17.Nabrojite moguće uzroke gušenja ozljeđenih osoba!

-gušenje vlastitim jezikom ili dušnik zatvoren krvlju, slinom, hranom, povraćenim sadržajem

18.Kako pružiti prvu pomoć osobi koja je bez svijesti?

-postaviti je u stabilan bočni položaj

19.Kada onesviještenog moramo staviti u položaj na trbuh?

-kod ozljede kralježnice

20.Neodgodiva prva pomoć

-ako se guši omogućiti prohodnost dišnih puteva

-ako jako krvari zaustaviti krvarenje

-ako ne diše početi s umjetnim disanjem

-ako ne radi srce-početi s postupkom oživljavanja

21.Koje metode zaustavljanja krvarenja poznajete?

-pritiskom prsta (prstiju) na žilu kucavicu

-izravan pritisak na ranu

-postavljanje kompresnog zavoja na ranu

-podvezivanjem uda

22.Prva pomoć kod vanjskih krvarenja!

-pritiskom prsta na arteriju privremeno ili izravnim pritiskom na ranu se zaustavlja krvarenje a onda se na ranu postavi kompresivni zavoj

-potražiti znakove iskrvarenja

23.Na kojim dijelovima tijela se ne može kompresivnim zavojem potpuno zaustaviti krvarenje?

-na vratu, na debelom mesu, preponama

-na otrgnutim odnosno smrskanom dijelu ruke ili noge

24.Prepoznavanje i prva pomoć kod unutarnjeg krvarenja!

-prepoznavanje je vrlo teško, iskašljavanje krvi, povraćanje krvi ili krv u stolici, odnosno znakovi iskrvarenja

-pravilan način transporta

25.Koji su znakovi iskrvarenja i mjere prve pomoći?

-puls ubrzan i slab – jedva pipljiv

-disanje ubrzano i površno

-koža blijeda, hladna, orošena hladnim ljepljivim znojem

-moguć gubitak svijesti

Nakon zaustavljanja svih krvarenja ozljeđenog treba postaviti u autotransfuzijski položaj, prekriti i hitno transportirati u bolnicu

– ako nema povrdu trbuha može mu se dati da pije vodu, čaj, dehidracijsku otopinu.

26.Kako se zaustavlja krvarenje podvezivanjem udova?

-nekoliko centimetara iznad rane zaveže se trokutni rubac, kravata ili šal dovoljno labavo da omogući zatezanje pomoću komadića drveta. Nakon dovoljno uvrtanja komadić drveta se fiksira da ne dozvoli odvrtanje. Potrebno je zapisati točno vrijeme postavljanja poveza, premotati, imobilizirati transportirati u odgovarajućem položaju u bolnicu.

27.Kako postupiti s amputiranim udovima?

-zamotati u više slojeva sterilne gaze, omotati zavojem, staviti u plastičnu vrećicu koju treba dobro zatvoriti da ne propušta zrak. Tako zapakovano pokušati smjestiti u uvijete temperature oko 4 c. Stupnja tj. staviti u drugu vrećicu u kojoj ima leda koji se topi, a nakon toga sve umotati u ručnik ili neku drugu tkaninu. Zapisati točno vrijeme i okolnosti.

28.Što je šok i kako ga prepoznati?

*Šok je za život opasano stanje poremećene cirkulacije krvi, opći poremećaj organizma, čest pratilac težih povreda

-najčešće pri svijesti ali potpuno nezainteresiran za sebe i okolinu

-gleda odsutno: koža blijeda, hladna, orošena ljepljivim znojem

-usne modričaste, disanje brzo i površno, puls slab i ubrzan

29.Postupak s ozljeđenom osobom u šoku!

-zaustaviti krvarenja, imobilizirati prijelome i iščašenja

-postaviti u vodoravan položaj

-pokrivanjem zaštititi od danjeg gubitka topline

-ako nisu ozljeđeni trbušni organi, dati mu čaja ili vode

-transportirati u bolnicu

30.Kako prepoznati prestanak disanja?

-nema podizanja i spuštanja prsnog koša

-iz nosa i otvorenih usta ne izlazi zrak

31.Što može prouzročiti prestanak disanja?

-ozljeda glave koja je izazvala i nesvjesno stanje

-začepljeni dišni putevi, gušenje stranim tijelom, otrovanja, razne bolesti pluća, krvarenje u mozak

32.Što učiniti s ozljeđenim koji ne diše?

-sa dva prsta podići bradu i zabaciti glavu, osloboditi dišni put

-provjeriti usnu šupljinu i odstraniti strani sadržaj, zubnu protezu

-ako i dalje ne diše pristupiti davanju umjetnog disanja

33.Koje metode umjetnog disanja poznajete?

-«usta na usta»

-«Usta na nos»

(Izvor: Instruktor vožnje)

Što je potrebno za dobivanje vozačke dozvole?

Primjer vozačke dozvole

Za dobivanje vozačke dozvole potrebno je:

  1. uvjerenje o duševnoj i tjelesnoj sposobnosti – koje ne smije biti starije od 15 mjeseci
  2. uvjerenje o položenom vozačkom ispitu
  3. osobna iskaznica
  4. podnijeti zahtjev na propisanom obrascu br. 2 uz koji se prilažu:
  • dvije istovjetne fotografije podnositelja zahtjeva veličine 30 mm x 35 mm
  • državni biljeg
  • uplatnica na račun MUP-a.

Vozačku dozvolu izdaje policijska uprava, odnosno policijska postaja na čijem području osoba koja traži dozvolu ili produženje ima prebivalište.

(Izvor: Prometna zona)